Băng Tải Chuyển Hàng

    Liên hệ: 0908988142

    Băng tải chuyển hàng được thiết kế nhằm vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn từ trên xuống hoặc từ dưới lên theo dòng liên tục, không gây ra tiếng ồn trong quá trình vận hành

    0908988142
    icons8-exercise-96 chat-active-icon