Băng Tải Xoắn

Liên hệ: 0908988142

Băng tải xoắn là loại băng tải có thể vận chuyển hàng hóa, sản phẩm theo một dòng chảy liên tục. Loại băng tải này được thiết kế theo kiểu xoắn theo kiểu hình trôn ốc, theo hướng đi lên hoặc đi xuống.

0908988142
icons8-exercise-96 chat-active-icon