Kệ Con Lăn

Liên hệ: 0908988142

Kệ con lăn ( flow rack ) hay còn được gọi là kệ con lăn trượt có cấu tạo khác hơn so với các hệ thống giá, kệ chứa hàng nhà kho chuyên dụng, kệ sử dụng con lăn để đẩy hàng vào bên trong kệ.

0908988142
icons8-exercise-96 chat-active-icon